REZIDENTAI

Kas gali tapti AMII rezidentais?
AMII rezidentais gali tapti juridiniai asmenys – jaunos audiovizualinių menų gamyba užsiimančios įmonės – bei pagal individualią veiklą veikiantys asmenys.

Kaip galima tapti AMII rezidentais?
AMII rezidentais norinčios tapti įmonės ar asmenys, veikiantys pagal individualią veiklą, turi užpildyti šią REZIDAVIMO PARAIŠKĄ (hyperlinkas). Užpildžius paraišką, per dvi savaites informuojama apie paraiškos rezultatus.

Kada galima teikti paraiškas reziduoti?
Paraiškas galima teikti visus metus.

Kiek rezidentų gali reziduoti AMII?

Vienu metu AMII gali priimti 12 rezidentų.

Kiek laiko galima būti AMII rezidentu?
Galima būti ilgalaikiu ir trumpalaikiu AMII rezidentu.

Ilgalaikiu AMII rezidentu galima būti ne daugiau kaip 5 metus.

Trumpalaikiu AMII rezidentu galima būti ne trumpesnį nei vieno mėnesio laikotarpį, vykdant didelės apimties projektus.

Kokios yra rezidavimo AMII sąlygos?
Kiekvienas rezidentas lengvatinėmis sąlygomis nuomojasi AMII biuro patalpas, lengvatinėmis sąlygomis gauna stacionarią audio-video techniką ir naudojasi specializuotomis patalpomis.